اینستاگرامتلگرام

اطلاعیه مهم

? به اطلاع مربیان محترم کلیه رشته های ورزش های هوایی می رساند؛ با توجه به پیگیری های انجام شده در خصوص تمدید گواهینامه مربیانی که تاریخ احکام مربیگری صادره از وزارت ورزش و جوانان آنها منقضی گردیده است ضرورت دارد از تاریخ ۹۹/۰۹/۱۵ اصل گواهینامه خود به همراه دو قطعه عکس پرسنلی و تکمیل فرم درخواست تمدید را حداکثر تا پایان وقت اداری روز ۹۹/۰۹/۲۹ به دفتر انجمن تحویل نمایند.

?بدیهی است پس از اتمام تاریخ ارائه مدارک، مربیانی که در خصوص تمدید گواهینامه اقدام ننمایند مجاز به فعالیت نخواهند بود.

فرم درخواست تمدید

یک دیدگاه بنویسید